Mozgásban a természet 2021. június 01.

 • Pályázati kiírás
 • Díjak
 • Nevezési díj
 • Zsűrizés és szavazás
Kérdésed van?

Pályázati kategóriák:

A. A Varázslatos Magyarország természetfotói:

   A.1. A Varázslatos Magyarország természeti szépségei

   A.2. A Varázslatos Magyarország madarai

   A.3. A Varázslatos Magyarország egyéb állatai

   A.4. A Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

B. Ember a természetben

C. Képek a nagyvilágból

D. Mozgásban a természet (videópályázat) 

E. Kedvenc színünk: a sárga – National Geographic

 

Pályázati kiírás

 

D. Mozgásban a természet (videópályázat)

 

Mutasd meg, hogyan él, hogyan mozog a természetet! E pályázati kategória a mozgóképeknek ad lehetőséget és teret. Kíváncsiak vagyunk az elkészített fotóid történetére is, így arra buzdítunk, hogy fotózás közben készíts rövid videókat az adott jelenetről. Nem kell vágnod és komponálnod, pályázz könnyedén, a snittjeiddel! Nevezhetsz egy snittel vagy az adott jelenet snittjeiből összevágott videóval is, a lényeg, hogy egy pályamunka egy jelenet részleteit mutassa.

A legjobb snittekből az ország kiemelkedő természetfilmesei egy kisfilmet rendeznek az év végén, amelyet a VM benevez a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál és Filmszemlére.

 

Az alábbi feltételeknek megfelelő videók nevezhetőek:

- a videó hossza 5 másodperc és 1 perc közötti,

- a videó formátuma: tetszőleges,

- a videó minimális felbontása 1080p (azaz 1920x1080px),

- a videofájl maximális mérete 256MB

- 25 fps (PAL),

- kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül készült videók nevezhetőek,

- a videó készítésének legkorábbi időpontja 2019. 01. 01.,

- sorozat nem nevezhető, de a videó készítésének időpontjában az adott témáról készített természetfotók nevezhetőek a pályázat többi kategóriájában.

 

Pályázati szabályzat:

 

- A 2021-es pályázati év 2021. április 1-től december 20-ig tart.

- A videófelvételeket minden hónap első napjától (0:01-től) az adott hónap 20-áig (23:59-ig) lehet feltölteni.

- Egy benevezett videófelvételre kapható maximális pontszám: 30 pont.

- A Mozgásban a természet kategóriába havonta maximum 4 videó tölthető fel

- A nevezés ebben a kategóriában minden hónapban ingyenes.

- A kategória képeinek pontszámai nem kerülnek bele az éves ranglista pontszámaiba, de az év során a kategórián belüli, legmagasabb összpontszámot szerzett első három versenyző díjban részesül.

 

Általános nevezési feltételek:

 

 1. A pályázati képek felbontása megegyezik az eredeti fájl (RAW kép) felbontásával, mérete legfeljebb a vágás méretével csökkenhet, azaz a képek átméretezése nem megengedett.
 2. A vágás mértéke nem haladja meg a 60%-ot, azaz a feltöltött kép mérete eléri az eredeti mű képpontjainak 40%-át. Amennyiben nem felel meg ennek a feltételnek, a képet a pályázat kiírója véglegesen kizárja a pályázatról!
 3. Csak azok a képek kerülhetnek az éves kiállításra vagy a pályázati albumba, amelyek legalább 6 megapixel felbontásúak.
 4. A Varázslatos Magyarország természetfotói (A.) kategóriában a pályázó köteles feltölteni a pályázott kép mellett a kép eredeti, RAW fájlját is, kivéve a Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből (A.4.) kategóriában, ahol elegendő a kép interpolálatlan, módosítatlan, eredeti JPEG fájlját feltölteni.
 5. A pályázati JPEG fájl maximális minőségben (legalább Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő képminőség), javasoltan sRGB színprofilban töltendő fel.
 6. A pályázati képek feldolgozása során a következő digitális módosítások alkalmazhatóak: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehér- és színegyensúly (white és color balance), színezet/telítettség (hue/saturation), fényerő/kontraszt (brightness/contrast), élesség (sharpness), illetve árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), zajszűrés (noise reduction).
 7. Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por) eltávolítására.
 8. Bármilyen oldalarányú kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására (1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9).
 9. A Varázslatos Magyarország természetfotói kategóriában az EXIF adatok minden fájl (pályázati JPEG és RAW kép) esetében kötelezőek.
 10. A Varázslatos Magyarország pályázaton egy sorozatfelvétel fotóiból csak egy fotó nevezhető, tekintet nélkül a pályázati évre. A sorozatfelvétel ugyanazon témát ábrázolja minimális eltéréssel. Arról, hogy mi minősül sorozatfelvételnek, a zsűri és a pályázat kiírója egyéni belátása szerint, szubjektíven dönt. Ezek a képek azonnali kizárásra kerülhetnek a pályázat kiírója által, kérdéses esetben a pályázat kiírója belátása szerint megkeresheti a pályázót.
 11. A pályázatokra kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül készült képek nevezhetőek, kivételt képez a Képek a nagyvilágból () kategória. Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy nem Magyarország területén készült kép került nevezésre, úgy a képet kizárja.
 12. A képfájl nem tartalmazhat semmilyen utalást a kép szerzőjének személyazonosságára vonatkozóan, különben a kép nem jogosult a pályázatban való részvételre, és kizárásra kerül.
 13. A pályázónak lehetősége van a pályázatra feltöltött képeket legkésőbb az aktuális pályázat lezárásáig törölni vagy módosítani.s
 14. Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikének nem felel meg, az érintett képet kizárhatja a pályázatból. A kizárt képekre befizetett kreditet a pályázat kiírója nem téríti vissza a pályázónak. A pályázat kiírója továbbá fenntartja a jogot, hogy ha a havi pályázatok lezárása után, a pályázati év folyamán bármikor tudomására jut a fenti szabályok megszegése egy kép esetében, akkor a képet utólagosan is törölheti, és az esetleges díjazást visszavonhatja.
 15. A pályázati képek - tekintet nélkül a pályázati évre - csak egyszer nyújthatók be. Ismételt feltöltés esetén az utoljára feltöltött kép kizárásra kerül.
 16. A pályázat kiírója a Varázslatos Magyarország szellemiségének, értékrendjének és színvonalának nem megfelelő képet törölheti.
 17. A képek a nevezési díj befizetése után kerülnek a zsűri elé.
 18. A pályázat nyitott minden regisztrált felhasználó számára professzionalitástól, kortól, nemtől és nemzeti hovatartozástól függetlenül.
 19. A képek etikai szempontból nem lehetnek kifogásolhatók. Csak olyan képek nevezhetőek, amelyek az élővilágban okozott károk és az élővilág zavarása nélkül készültek. A képek nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt, továbbá nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
 20. A Varázslatos Magyarország pályázat támogatja és nagyra értékeli a kreatív szemléletet.

Ennek megfelelően:

A többszörös expozíciós (multiexpós) technikával készült képek elfogadottak, de csak Hozzáadó (ADD) vagy Átlagoló (AVG) beállítással készülhetnek. E képeknél követelmény, hogy a multiexpós képet alkotó egyes felvételeknek azonos helyszínen és közel azonos időben kell készülniük. A multiexpós képeknél elvárás, hogy a szemlélőt a több felvétel összevonásával készült kép ne tévessze meg. A multiexpós technikával készült képeknél a kép leírása rovatba be kell írni: MULTIEXPO.

Elfogadjuk a képsorozatokból képszerkesztő szoftverekkel elkészített HDR- és panorámaképeket, valamint mélységélesség-kiterjesztéses (focus stacking) technikával készült képeket is. Az ilyen jellegű képekhez valamennyi RAW képet fel kell tölteni .zip tömörített fájlként.

Elfogadjuk a képszerkesztő szoftverekkel egyesített képsorozatokat, amennyiben az egyes felvételek a fényképezőgép elmozdítása nélkül, közel azonos időben készültek (pl. csillagíves asztrotájképek, szentjánosbogár-rajzás). Az ilyen jellegű képekhez valamennyi RAW képet fel kell tölteni .zip tömörített fájlként.

 1. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 2. A résztvevő a pályázati képek feltöltésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a fényképeit szabadon, a szerzői jog érvényesítése nélkül, térítésmentesen felhasználhatja a Varázslatos Magyarország web- és közösségi oldalain, valamint nyomtatott publikációiban (magazin, könyvek, kiadványok, hirdetési anyagok, stb.), audiovizuális tartalmaiban (kisfilmek, VM dal, stb.,), illetve a pályázattal kapcsolatos publikációkban, albumokban, továbbá a kiállításokon és az ezeket propagáló egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban. A pályázat kiírója vállalja, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő publikációk és tárgyak bevételéből befolyó összeget kizárólag saját természetfotós és természetvédelmi tevékenyégeibe forgatja vissza.
 3. A pályázat kiírója a fotópályázat és a kiállítás képeit (elektronikus fájlok/kiállítási nagyítások) átadhatja a kiállító intézmények és természetvédelmi partnerei számára, és azok a képeket környezet- és természetvédelmet propagáló célokra felhasználhatják. Továbbá a beküldött képek, szintén térítésmentesen, megjelenhetnek a magyar nemzetipark-igazgatóságok és azok állami fenntartója, az Agrárminisztérium kiadványaiban, online felületein és egyéb anyagaiban. A pályázat kiírójának partnerei a fotók felhasználásánál vállalják a fotós és a Varázslatos Magyarország nevének feltüntetését.
 4. A pályázat kiírója a képeket képügynökségként felhasználhatja, a pályázó előzetes beleegyezésével.

 

Díjak

 

A zsűri tagjai egyéni szakmai szempontrendszerük alapján értékelik a pályázatokra beküldött képeket minden hónapban, és a pályázat kiírója díjazza a legmagasabb pontszámot elért alkotásokat. A Varázslatos Magyarország természetfotói kategóriáiban megszerzett pontokból egy összesített ranglista készül. A ranglista menüpontban minden pályázó nyomon követheti az éves és évközi munkáját. Holtverseny esetén a zsűri és a pályázat kiírója a közönségszavazás lezárása után dönt az egyes helyezésekről, tehát holtverseny, pontegyenlőség nincs. Év végén az összesített ranglista 1. helyezettje nyeri el a Varázslatos Magyarország természetfotó pályázat fődíját. Év végi holtverseny esetén az kapja meg a kérdéses helyezésért járó díjat, aki többször ért el jobb helyezést bármelyik fő kategóriában.

 

Havi díjak:

A díjak havonta változhatnak a fotópályázati kategóriákban. Az oklevél mellett vásárlási utalványokat, könyvdíjakat és ajándékcsomagokat kapnak a helyezettek. A díjak változásának jogát fenntartja a pályázat kiírója. s

A havi eredményhirdetések alkalmával minden pályázati kategóriában az első három helyezett kap díjat, illetve a közönségszavazás első helyezettje.

 

Év végi fődíj (oklevél mellett):

Nettó 500.000 Ft

Nevezési díjak

 

Térítéses kategóriák:

 

 1. A Varázslatos Magyarország természetfotói:

A.1. A Varázslatos Magyarország természeti szépségei

A.2. A Varázslatos Magyarország madarai

A.3. A Varázslatos Magyarország egyéb állatai

A.4. Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

 

A négy kategóriába feltölthető képek száma összesen: 6db.

A nevezési díj minden hónapban képenként bruttó 500 Ft. E kategóriákba havonta 1db kép ingyenesen feltölthető.

 

Térítésmentes kategóriák:  

 

 1. Ember a természetben
 2. Képek a nagyvilágból
 3. Mozgásban a természet (videópályázat)
 4. Kedvenc színünk: a sárga – National Geographic

 

A kategóriánként feltölthető képek száma: 4-4 db.

 

A KREDIT rendszer értelmében az A Varázslatos Magyarország természetfotói (A.) kategóriákban azokért a nevezett képekért, amelyek 70-ből elérik a 52 pontot, a pályázónak a következő havi pályázaton 1db ingyenes képfeltöltést írunk jóvá (értelemszerűen, ha egy pályázó mind a 6 képe eléri a 52 pontot, a következő pályázaton 6db ingyenes képfeltöltést írunk jóvá).

 

A nevezési díj rendezhető bankkártyával a pályázati oldalon, vagy banki átutalással a következő bankszámlaszámra:

Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft., MKB BANK 10300002-13006310-00014902

Az utalásnál kérjük feltüntetni a pályázó nevét a megjegyzés rovatba. Az átutalások jóváírását hetente egyszer, hétfői napokon végezzük.

Az aktuális egyenleg, így a feltölthető képek száma, a befizetést és jóváírást követően a képfeltöltés menüpontban látható.

Zsűrizés és szavazás

A zsűri nyolc állandó, szakmai zsűritagból áll, akik egyéni, szakmai szempontrendszerük alapján értékelik a pályázatokra beküldött képeket. A honlap látogatói is szavazhatnak a közönségszavazás keretein belül. A zsűrizés és a közönségszavazás ideje alatt a fotók szerzője nem látható.

 

A zsűri tagjai:

 

A Varázslatos Magyarország természetfotói kategóriában:

 

Laurent Ballesta mélytengeri fotós, oceanográfus

Daróczi Csaba természetfotós

Keleti Éva fotóművész

Máté Bence természetfotós

Suhayda László természetfotós

Szilágyi Attila természetfotós, őrkerület-vezető (HNPI)

ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin főszerkesztője

 

Az Ember a természetben, a Képek a nagyvilágból, valamint a Kedvenc színünk: a sárga – National Geographic kategóriákban:

 

Daróczi Csaba természetfotós

Keleti Éva fotóművész

Máté Bence természetfotós

Suhayda László természetfotós

Szilágyi Attila természetfotós, őrkerület-vezető (HNPI)

ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője

 

A Mozgásban a természet (videópályázat) kategóriában:

 

Szilágyi Attila természetfotós, őrkerület-vezető (HNPI)

Tóth Zsolt Marcell természetfilmes (Filmdzsungel Stúdió)

ifj. Vitray Tamás operatőr, a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője

 

 

- Az összes pályázati kategóriába minden hónap elsejétől (0:01-től) lehet feltölteni a képeket, az adott hónap 20-áig (23:59-ig).

- A zsűri az adott hónap 21. napjától a hónap utolsó napjáig pontozza a pályázati képeket és videókat.

- A zsűrizést megelőző technikai előszűrést követően párhuzamosan zajlik a szakmai zsűrizés és a közönségszavazás a tárgyhó utolsó napjáig. Ha a zsűrizés és közönségszavazás folyamata alatt talál a pályázat kiíró technikai hibákat, a pontozástól függetlenül a képek kizárhatóak.

- A zsűri tagjai 1-10 ponttal értékelik a képeket.

- A pályázati képek pontszámai – így a havi eredmények, illetve a pályázók aktuális pontszámai és ranglistája – a zsűrizés lezárása után válnak láthatóvá.

- A közönségszavazás bárki számára nyitott, nem kell regisztrált felhasználónak lenni. Egy személy több képre is szavazhat, de egy képre egy személy csak egyszer szavazhat.

- A legtöbb közönségszavazatot kapott fotó készítője különdíjban részesül minden hónapban.

- A havi közönségszavazatok összesítése alapján a legtöbb szavazatot elért fotós különdíjban részesül év végén.

 

Nincs találat.