Körös–Maros Nemzeti Park

Az 1997-ben megalakult nemzetipark-igazgatóság működési területe közel 510 km², az igazgatóság központja Szarvas.

A Délkelet-Alföld sajátos hangulatú tájain számtalan országos, sőt nemzetközi jelentőségű természeti érték található. A természetföldrajzi adottságok, valamint a Körösök és a Maros folyó több ezer éves munkája, természetalakító tevékenysége során kialakult jellegzetes tájszerkezet szükségessé tette e területek egységes természetvédelmi kezelését. A működési terület két tájegységre különíthető el. Az egyik a Körös-vidék, a hajdani Nagy- és Kis-Sárrét Békés megyei területeivel, a másik az ország egyik legjobb talajadottságú vidéke, a Békés-Csanádi löszhát. A Körös-vidéken a kiterjedt szikes puszták, mocsármaradványok, a megmaradt természetes és természetközeli erdők megóvása kiemelt feladat. A Dévaványai-Ecsegi puszták, a Kis-Sárrét, Cserebökény és a Körös-ártér, mint a nemzeti park részterületei, biztosítják ezen élőhelyek hatékony védelmét. A túzok legéletképesebb hazai populációja Békés megye északi területein, Dévaványa, Szeghalom, Bucsa térségében él. A nemzetipark-igazgatóság Dévaványa közelében létesítette a Túzokvédelmi Mintaterületet. A Dél-Tiszántúl vizes élőhelyeinek szerepe a Kárpát-medencei madárvonulásban kiemelkedő. A kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai halastavak és mocsarak a Ramsari Egyezményben is szerepelnek mint nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek.

"Igazgatóságunk együttműködése a Varázslatos Magyarországgal immáron több mint tíz éves múltra tekint vissza. A Varázslatos Magyarország 
kezdetben egy országos természetfotó pályázat volt, mely az évek során egyre népszerűbbé vált, napjainkra pedig már a magyar természetvédelem ügyét támogató, a hazai nemzeti parkokat széles körben népszerűsítő, aktív természetvédelmi akciókat hirdető csapattá kovácsolódott. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság büszke arra, hogy ezen az úton, ebben a fejlődésben megbízható és sikeres partnere volt a Varázslatos Magyarországnak. Együttműködésünk már eddig is számos természetfotóval, információval és élménnyel ajándékozta meg a 
természetbarátokat és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban hasonló eredményeket elérve folytatjuk ezt az értékes, ismeretterjesztő munkát."

 

Dr. Tirják László - Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

 

 

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

(+36 66) 313-855

https://www.kmnp.hu/hu/