Pictures from the Great World 2022. October 01.

 • Contest call
 • Awards
 • Entry fee
 • Jury and scoring
Have a question?

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

 

Főkategóriák:

A. A Varázslatos Magyarország természetfotói:

   A.1. A Varázslatos Magyarország természeti szépségei

   A.2. A Varázslatos Magyarország madarai

   A.3. A Varázslatos Magyarország egyéb állatai

   A.4. A Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

Alkategóriák:

B. Ember a természetben

C. Képek a nagyvilágból

D. Mozgásban a természet (videópályázat) 

E.  Kedvenc színünk: a természet zöldje - National Geographic

F. Jeles napok – UNESCO

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Alkategóriák

 

C. Képek a nagyvilágból

 

A kitekintő alkategória arra invitálja a fotósokat, hogy mutassák be azon fényképeiket is, amelyeket határainkon túl készítettek, legyenek ezek akár szomszédos országok tájképei, akár tengerentúli egzotikus világok tájai, növényei és állatai. A képek célja, hogy bemutassák világunkat, annak sokszínűségét, így tágabb perspektívából magát a globális természetet.

 

A kategóriában az alábbi feltételeknek megfelelő fotók nevezhetőek:

-a fotók bármely ország területén készülhetnek, kivéve Magyarországot,

-a fotók a szabad természetben készüljenek

 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

  1. A 2022-es pályázati év 2022. április 6-tól 2022. december 20-ig tart.
  2. A képeket minden hónap 1-jétől (0:01-től) lehet feltölteni az adott hónap 20-ig (23:59-ig).
  3. , C., E. és F. kategóriákba, kategóriánként havonta maximum 3db kép tölthető fel.
  4. A D. kategóriába pályázati kiírásonként, azaz három havonta 4db videó tölthető fel.
  5. , C., E. és F. kategóriákba benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 60 pont
  6. A D. kategóriába benevezett videóra kapható maximális pontszám: 30 pont
  7. Nevezési díj: A nevezési díj minden hónapban pályamunkákként bruttó 500 Ft. B., C., E. és F. kategóriákba havonta 1db kép ingyenesen feltölthető. A D. kategóriába pályázati kiírásonként, azaz három havonta 1db videó ingyenesen feltölthető.
  8. A kategória képeinek pontszámai nem kerülnek bele az éves ranglista pontszámaiba, de az év során a kategórián belül legmagasabb összpontszámot szerzett első három versenyző díjban részesül.
  9. A Varázslatos Magyarország pályázat alkategóriáiban a 9 hónapból a legjobb 7 hónap pályamunkáival, azaz 21 feltöltött képpel maximálisan 1260 pont szerezhető összesen a pályázati évben alkategóriánként. A legtöbb pontot elérő pályázó nyeri meg az adott alkategóriát.

 

ÁLTALÁNOS NEVEZÉSI FELTÉTELEK

 1. A pályázatra feltöltött fényképek minimum 6 Megapixel és maximum 10 Megabyte méretűek lehetnek.
 2. A pályázati képek felbontása megegyezik az eredeti fájl (RAW kép) felbontásával, mérete legfeljebb a vágás méretével csökkenhet, azaz a képeket átméretezés nélkül kell a pályázatra benyújtani.
 3. A vágás mértéke a kép területére vonatkoztatva nem haladhatja meg a 60%-ot, azaz a feltöltött kép mérete eléri az eredeti felvétel (raw vagy eredeti jpg kép) képpontjainak 40%-át. Amennyiben nem felel meg ennek a feltételnek, a képet a pályázat kiírója véglegesen kizárja a pályázatról!
 4. Csak azok a képek kerülhetnek az éves kiállításra vagy a pályázati albumba, amelyek legalább 6 megapixel felbontásúak.
 5. A Varázslatos Magyarország természetfotói (A.) kategóriában a pályázó köteles feltölteni a pályázott kép mellett a kép eredeti, RAW fájlját is, kivéve a Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből (A.4.) kategóriában, ahol elegendő a kép interpolálatlan, módosítatlan, eredeti JPEG fájlját feltölteni. A további pályázati kategóriákban (B., C. és E.) a pályázónak valamennyi pályázott képhez rendelkeznie kell eredeti JPEG vagy RAW állománnyal, azokat a pályázat kiírója bármikor bekérheti ellenőrzésre.
 6. A pályázati JPEG fájl maximális minőségben (legalább Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő képminőség), javasoltan sRGB színprofilban töltendő fel.
 7. A pályázati képek feldolgozása során a következő digitális módosítások alkalmazhatóak: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehér- és színegyensúly (white és color balance), színezet/telítettség (hue/saturation), fényerő/kontraszt (brightness/contrast), élesség (sharpness), illetve árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), zajszűrés (noise reduction), fekete-fehér átalakítás (black and white).
 8. Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por) eltávolítására.
 9. A Varázslatos Magyarország pályázat támogatja és nagyra értékeli a kreatív szemléletet. Ennek megfelelően: A többszörös expozíciós (multiexpós) technikával készült képek elfogadottak, de ezek a képek csak a fényképezőgépen belül, Hozzáadó (ADD) vagy Átlagoló (AVG) beállítással készülhetnek. E képeknél követelmény, hogy a multiexpós képet alkotó egyes felvételeknek azonos helyszínen és közel azonos időben kell készülniük. A multiexpós képeknél elvárás, hogy a szemlélőt a több felvétel összevonásával készült kép ne tévessze meg. A multiexpós technikával készült képeknél a kép leírása rovatba be kell írni: MULTIEXPO. Elfogadjuk a képsorozatokból képszerkesztő szoftverekkel elkészített HDR- és panorámaképeket, valamint mélységélesség-kiterjesztéses (focus stacking) technikával készült képeket is. Az ilyen jellegű képekhez valamennyi RAW képet fel kell tölteni .zip tömörített fájlként. Elfogadjuk a képszerkesztő szoftverekkel egyesített képsorozatokat, amennyiben az egyes felvételek a fényképezőgép elmozdítása nélkül, közel azonos időben készültek (pl. csillagíves asztrotájképek, szentjánosbogár-rajzás). Az ilyen jellegű képekhez valamennyi RAW képet fel kell tölteni .zip tömörített fájlként. A kép egészére vonatkozó fekete-fehér átalakítás megengedett. A fekete-fehér képek utólagos színezését (pl. szépia) sem a kép egészére vonatkozóan, sem részlegesen nem engedélyezett.
 10. A pályázati képek digitális manipulálása egyetlen kategóriában sem engedélyezett. A képeken az eredeti tartalom nem változtatható meg; a formák, az állatok viselkedése, a természeti jelenségek és a színek (kivéve fekete-fehér képeknél) hitelesen és valósághűen kell, hogy megjelenjenek. Az utólagosan, képszerkesztő szoftverekkel manipulált képek a technikai ellenőrzés során kizárásra kerülnek.
 11. Bármilyen oldalarányú kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására (1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9).
 12. A Varázslatos Magyarország természetfotói kategóriában az EXIF adatok minden fájl (pályázati JPEG és RAW kép) esetében kötelezőek.
 13. A Varázslatos Magyarország pályázaton egy sorozatfelvétel fotóiból csak egy fotó nevezhető, tekintet nélkül a pályázati évre. A sorozatfelvétel ugyanazon témát ábrázolja minimális eltéréssel. Arról, hogy mi minősül sorozatfelvételnek, a zsűri és a pályázat kiírója egyéni belátása szerint, szubjektíven dönt. Ezek a képek azonnali kizárásra kerülhetnek a pályázat kiírója által, kérdéses esetben a pályázat kiírója belátása szerint megkeresheti a pályázót.
 14. A pályázati képek - tekintet nélkül a pályázati évre - csak egyszer nyújthatók be. Ismételt feltöltés esetén az utoljára feltöltött kép kizárásra kerül.
 15. A pályázatokra kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül készült képek nevezhetőek, kivételt képez a Képek a nagyvilágból (C.) kategória. Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy nem Magyarország területén készült kép került nevezésre, úgy a képet kizárja.
 16. A képfájl nem tartalmazhat semmilyen utalást a kép szerzőjének személyazonosságára vonatkozóan, különben a kép nem jogosult a pályázatban való részvételre, és kizárásra kerül.
 17. A pályázónak lehetősége van a pályázatra feltöltött képeket legkésőbb az aktuális pályázat lezárásáig törölni vagy módosítani.
 18. Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikének nem felel meg, a hiba mérlegelését követően az érintett képet kizárhatja a pályázatból. A kizárt képekre befizetett kreditet a pályázat kiírója nem téríti vissza a pályázónak. A pályázat kiírója továbbá fenntartja a jogot, hogy ha a havi pályázatok lezárása után, a pályázati év folyamán bármikor tudomására jut a fenti szabályok megszegése egy kép esetében, akkor a képet utólagosan is törölheti, és az esetleges díjazást visszavonhatja.
 19. A pályázat kiírója a Varázslatos Magyarország szellemiségének, értékrendjének és színvonalának nem megfelelő képet törölheti.
 20. A képek a nevezési díj befizetése után kerülnek a zsűri elé.
 21. A pályázat nyitott minden regisztrált felhasználó számára professzionalitástól, kortól, nemtől és nemzeti hovatartozástól függetlenül.
 22. A képek etikai szempontból nem lehetnek kifogásolhatók. Csak olyan képek nevezhetőek, amelyek az élővilágban okozott károk és az élővilág zavarása nélkül készültek. A képek nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt, továbbá nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
 23. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 24. A résztvevő a pályázati képek feltöltésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a fényképeit szabadon, a szerzői jog érvényesítése nélkül, térítésmentesen felhasználhatja a Varázslatos Magyarország web- és közösségi oldalain, valamint nyomtatott publikációiban (magazin, könyvek, kiadványok, hirdetési anyagok, stb.), audiovizuális tartalmaiban (kisfilmek, VM dal, stb.,), illetve a pályázattal kapcsolatos publikációkban, albumokban, továbbá a kiállításokon és az ezeket propagáló egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban. A pályázat kiírója vállalja, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő publikációk és tárgyak bevételéből befolyó összeget kizárólag saját természetfotós és természetvédelmi tevékenyégeibe forgatja vissza.
 25. A résztvevő utólagosan kérheti nyilvános profiljának törlését vagy felfüggesztését, azonban a meghirdetett pályázatokra feltöltött fényképei az alkotó nevével egyetemben a képgalériában nyilvánosak maradnak, pályázat kiírója ezeket a képeket nem törli a rendszerből és a képgalériából. A feltöltött pályázati képekre vonatkozóan, a résztvevő nyilvános profiljának törlése után is, az Általános nevezési feltételek minden pontja továbbra is érvényben marad.
 26. A pályázat kiírója a fotópályázat és a kiállítás képeit (elektronikus fájlok/kiállítási nagyítások) átadhatja a kiállító intézmények és természetvédelmi partnerei számára, és azok a képeket környezet- és természetvédelmet propagáló célokra felhasználhatják. Továbbá a beküldött képek, szintén térítésmentesen, megjelenhetnek a magyar nemzetipark-igazgatóságok és azok állami fenntartója, az Agrárminisztérium kiadványaiban, online felületein és egyéb anyagaiban. A pályázat kiírójának partnerei a fotók felhasználásánál vállalják a fotós és a Varázslatos Magyarország nevének feltüntetését.
 27. A pályázat kiírója a képeket kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre való felhasználás esetén a pályázót megkeresi és a feltételekről egyeztet vele.

DÍJAK 

A zsűri tagjai egyéni szakmai szempontrendszerük alapján értékelik a pályázatokra beküldött képeket minden hónapban, és a pályázat kiírója díjazza a legmagasabb pontszámot elért alkotásokat. A Varázslatos Magyarország természetfotói kategóriáiban megszerzett pontokból egy összesített ranglista készül. A ranglista menüpontban minden pályázó nyomon követheti az éves és évközi munkáját. Holtverseny esetén a zsűri és a pályázat kiírója a közönségszavazás lezárása után dönt az egyes helyezésekről, tehát holtverseny, pontegyenlőség nincs. Év végén az összesített ranglista 1. helyezettje nyeri el a Varázslatos Magyarország természetfotó pályázat fődíját. Év végi holtverseny esetén az kapja meg a kérdéses helyezésért járó díjat, aki többször ért el jobb helyezést bármelyik fő kategóriában.

 

Havi díjak

A havi eredményhirdetések alkalmával minden pályázati kategóriában az első három helyezett kap díjat, illetve a közönségszavazás első helyezettje. Az oklevél mellett a tárgyi díjak havonta változhatnak a fotópályázati kategóriákban.

 

 

Év végi díjak

 

Fődíj:

A magyar természetfotó nagydíjának 1. helyezettje

 • Arany Daru szobor
 • oklevél
 • nettó 800.000 Ft, készpénz valamint ösztöndíj formájában

 

A magyar természetfotó nagydíjának 2. és 3. helyezettje

 • patinázott Arany Daru szobor
 • oklevél
 • pénzdíj, készpénz valamint ösztöndíj formájában

 

Kategóriák díjai:

Minden pályázati fő- és alkategóriában az első három helyezett kap díjat. A díjakról a pályázat kiírója a díjátadó előtt dönt.

 

Különdíjak:

A közönségszavazás első helyezettje különdíjat kap, valamint a felajánlások függvényében külső intézmények, parnercégek adhatnak különdíjakat egyes pályázóknak vagy egyes pályamunkákra saját választásuk szerint.

 

NEVEZÉSI DÍJAK

 

Főkategóriák:

 

A. A Varázslatos Magyarország természetfotói:

   A.1. A Varázslatos Magyarország természeti szépségei

   A.2. A Varázslatos Magyarország madarai

   A.3. A Varázslatos Magyarország egyéb állatai

   A.4. A Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

 

A négy kategóriába feltölthető képek száma összesen: 5db.

A nevezési díj minden hónapban képenként bruttó 500 Ft. Ezekbe a kategóriákba havonta összesen 1db kép ingyenesen feltölthető.

 

Alkategóriák:

 

B. Ember a természetben

C. Képek a nagyvilágból

D. Mozgásban a természet (videópályázat) 

E.  Kedvenc színünk: a természet zöldje - National Geographic

F. Jeles napok – UNESCO

 

B., C., E. és F. kategóriákba feltölthető képek száma kategóriánként: 3db.

A D. kategóriába feltölthető videók száma összesen: 4db.

 

A nevezési díj minden hónapban pályamunkákként bruttó 500 Ft. B., C., E. és F. kategóriákba havonta 1db kép ingyenesen feltölthető. A D.kategóriába pályázati kiírásonként, azaz három havonta 1db videó ingyenesen feltölthető.

 

Ingyenes képfeltöltés: A Varázslatos Magyarország pályázat valamennyi fotós kategóriájában azokért a nevezett képekért, amelyek 60-ból elérik a 44 pontot, a pályázónak a következő havi pályázaton 1-1 ingyenes képfeltöltést írunk jóvá (értelemszerűen, ha egy pályázónak pl. 7 képe éri el a 44 pontot, a következő pályázaton 7db ingyenes képfeltöltést írunk jóvá).

Amennyiben a D. kategóriában a pályázó videó munkájára 30 pontból 22 pontot kap, egy ingyenes videófeltöltést biztosítunk. 

ZSŰRIZÉS ÉS SZAVAZÁS

A zsűri 2022-ben hat állandó zsűritagból áll, akik egyéni, szakmai szempontrendszerük alapján értékelik a pályázatokra beküldött képeket. A honlap látogatói is szavazhatnak a közönségszavazás keretein belül. A zsűrizés és a közönségszavazás ideje alatt a fotók szerzője nem látható.

 

A zsűri tagjai

 

Az összes fotópályázati kategóriában:

Keleti Éva fotóművész

Máté Bence természetfotós

Potyó Imre természetfotós

ifj. Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin főszerkesztője

Szilágyi Attila természetfotós, őrkerület-vezető (HNPI)

Suhayda László természetfotós

 

A videópályázat kategóriában:

Tóth Zsolt Marcell természetfilmes (Filmdzsungel Stúdió)

ifj. Vitray Tamás operatőr, a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője

Szilágyi Attila természetfotós, őrkerület-vezető (HNPI)

 

 A zsűrizés menete:

- Az összes pályázati kategóriába minden hónap elsejétől (0:01-től) lehet feltölteni a képeket, az adott hónap 20-ig (23:59-ig).

- A zsűri az adott hónap 21. napjától a hónap utolsó napjáig pontozza a pályázati képeket és videókat.

- A zsűrizést megelőző technikai előszűrést követően párhuzamosan zajlik a szakmai zsűrizés és a közönségszavazás a tárgyhó utolsó napjáig. Ha a zsűrizés és közönségszavazás folyamata alatt talál a pályázat kiíró technikai hibákat, a pontozástól függetlenül a képek kizárhatóak.

- A zsűri tagjai 1-10 ponttal értékelik a képeket.

- A pályázati képek pontszámai – így a havi eredmények, illetve a pályázók aktuális pontszámai és ranglistája – a zsűrizés lezárása után válnak láthatóvá.

- A közönségszavazás bárki számára nyitott, nem kell regisztrált felhasználónak lenni. Egy személy több képre is leadhatja szavazatát, de egy képre egy személy csak egyszer szavazhat.

- A legtöbb közönségszavazatot kapott fotó készítője különdíjban részesül minden hónapban.

- A havi közönségszavazatok összesítése alapján a legtöbb szavazatot elért fotós különdíjban részesül év végén.

No results found.