Szárnyra keltek a partimadarak fiókái Havi természetfotós pályázat

Szárnyra keltek a partimadarak fiókái június 28.

Idén is sokféle partimadár költött a Körös-Maros Nemzeti Park vizes élőhelyein. A fajok többségénél már szárnyaikat próbálgatják a fiókák.

A Dévaványai-Ecsegi pusztákon költő klasszikus partimadarak közé tartozik a nedves réteken költő bíbic, nagy goda és piroslábú cankó, valamint a belvízfoltokon költő gulipán és gólyatöcs. Mivel a réteknek kora tavasszal még viszonylag gyengébb volt a vízellátottsága, ezért a bíbicek inkább szántóföldi területeken kezdtek költeni. A fészkelő állomány alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Nagy godákból csak három helyen találtunk fészkelő párokat, ez is kevesebb a szokásosnál. Piroslábú cankók csak elvétve vannak a területen, fészket nem is találtunk.

Bíbicek. Fotó: Széll Antal István

A belvízek hiánya miatt idén a gulipánok és a gólyatöcsök nem tudtak megtelepedni, de a trágyaszikkasztók és a rizsföldek megemelték a két faj költési lehetőségeit. A gólyatöcsök az ismert rizsföldi területeken most is sikeresen költöttek. Gulipánokat idén nem találtunk a rizsföldeken, költöttek viszont Dévaványán, egy nemrég kialakított záportározón. Ezen az új költőhelyen 7 pár gólyatöcs és 2 pár gulipán fészkelt. Június közepén azonban a nagy mennyiségű csapadék hirtelen megemelte a vízszintet és a tojásos fészekaljak sajnos megsemmisültek, csak a fiókás állapotban lévők maradtak meg. Így itt mindössze két pár gólyatöcs és egy pár gulipán tudta felnevelni fiókáit. A trágyaszikkasztó tavakon jó volt a gólyatöcsök költési sikere.

Bíbicfióka. Fotó: Széll Antal István

A bíbicek és a nagy godák fiókái már röpképesek, néhány héten belül pedig a gulipánok és a gólyatöcsök utódai is szárnyra kelnek.

A kardoskúti Fehér-tó térségében sikeres nagy goda költés idén sajnos nem volt. Örvendetes viszont, hogy a tavon ismét költött egy pár gulipán, akik három fiókát neveltek. A piroslábú cankók már június elején jelezték riasztást szolgáló kiáltásaikkal, hogy fiókáik vannak. A Fehér-tó mellett és a Lófogó-érnél legalább három pár költött.

Gólyatöcsök. Fotó: Széll Antal István

A bíbicek fiókái már javában repülnek. Összesen 11 pár kezdett fészkelésbe a területen, közülük legalább négy pár sikeresen felnevelte fiókáit.

A cikk borítóképét készítette: Szabó Gábor (Gulipintyó)